Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris går till matematiker

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2017 tilldelas biostatistiken Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper. Hennes arbete fokuserar på grundläggande statistisk teori- och metodutveckling och hon samarbetar nära med biologer och forskare inom medicin.

​Rebecka Jörnsten är biostatistiker och hennes forskning är centrerad på utveckling av statistiska modeller för storskaliga data.
− Det handlar om hur dessa modeller ska skattas, valideras, jämföras, samt visualiseras och tolkas, säger Rebecca Jörnsten.

 

Läs hela artikeln på Naturvetenskapliga fakultetens webbsida >>​​


Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.