Mingel när biblioteket invigs

Matematikbiblioteket nyinvigt

​Till slut var både böcker och möbler på plats, nya glasade dörrar hade satts in, och det nya mötesrummet – tidigare trappuppgång – var inrett. Det var dags att nyinviga Matematiska vetenskapers bibliotek.

​Många människor kunde ses gå ner för trappan till husets bottenplan denna torsdagseftermiddag, en del väl bekanta med huset och andra här för första gången. Där stod mingelmat uppdukad tillsammans med drycker, och där fanns även en liten utställning där man kunde läsa om både bibliotekets och Chalmers historia. När alla försett sig hälsade biblioteksassistent Agneta Sundin välkommen och lämnade vidare till prefekt Bernt Wennberg.

Bernt berättade att matematikbiblioteket ursprungligen var tre små bibliotek, ett för matematik GU, ett för matematik Chalmers och ett för tillämpad matematik. När flytten gick till Eklandagatan 1993 fick biblioteket stora fina utrymmen, med extra tjocka bjälklag i botten. Vid nästa flytt, 2005, var det inte helt självklart längre att institutionen skulle få ha sitt bibliotek, men både Biblioteksstyrelsen och dåvarande prefekten Bo Johansson skrev till rektor och biblioteket blev räddat. För ett par år sedan utreddes behovet på nytt, och man bestämde att biblioteket skulle bli kvar, men att tidskrifterna kunde flyttas undan. Därmed flyttade Ann-Sofie Axelssonbiblioteket ner en våning till det vi nu ser.

When in doubt, go to the library!

Nästa talare var Ann-Sofie Axelsson, prefekt på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande och chef för Chalmers huvudbibliotek. Hon har varit en månad på sitt jobb och konstaterade att i intervjun som presenterade henne beskrevs hon som ”bibliotekskramare”, ett lite lustigt uttryck som ändå stämde bra. Hon pekade på att även institutionsbibliotek har viktiga uppdrag i att tillhandahålla material för forskare och studenter, och överräckte en blombukett och ett anslag med citat av J. K. Rowling: ”When in doubt, go to the library”, med önskan om ett Tobias Gebäckgott samarbete framöver. Därnäst fick vi höra tre gitarrstycken av J. S. Bach och F. M. Torroba, framförda av Tobias Gebäck, forskare på Matematiska vetenskaper.

Peter Kumlin är ordförande i biblioteksstyrelsen och bokinköpsnämnden och har ett långt förhållande till biblioteket, alltsedan han som doktorand 1980 även fick rollen som biblioteksassistent. Det var då vanligt att doktorander hade det som en del i sin tjänstgöring och det var de som skötte biblioteket, med hjälp av sekreterare, innan utbildade bibliotekarier anställdes. Biblioteket är matematikernas laboratorium men flytten till bottenvåningen såg Peter inte som särskilt dramatiskt då de äldre tidskrifterna fortfarande finns kvar, även om man får gå några meter extra för att leta upp dem. Han liksom Bernt tackade särskilt Lars Almqvist, nyligen pensionerad bibliotekarie, Sofia Arvidsson, som kommit i hans ställe, Agneta Sundin, och administrativa chefen Helena Rafstedt, som hållit i alla kontakter under ombyggnationen.

Slutligen fick de som ville en rundvandring i de nya lokalerna med Sofia Arvidsson som guide, medan övriga fortsatte att mumsa och mingla.

Text och foton: Setta Aspström

Rundvandring biblioteket


Sidansvarig Publicerad: fr 01 feb 2019.