Konferens om matematikutbildningen för blivande ingenjörer

​Den 27–29 juni möts lärare och forskare från tekniska högskolor och universitet på Institutionen för Matematiska vetenskaper i Göteborg för att diskutera matematiken och dess undervisningsmetoder i ingenjörsutbildningarna. Sammanlagt deltar omkring 90 personer från 14 olika europeiska länder.

​– Matematik är det största enskilda ämnet i de flesta ingenjörsutbildningar. Samtidigt är det kanske inte alla blivande ingenjörer som valt sin utbildning i första hand för att få läsa matematik, berättar Ulla Dinger som tillsammans med Tommy Gustafsson, Sven Järner och Thomas Wernstål utgör konferensens lokala kommitté. Matematiklärare måste därför ofta ha ett förhållningssätt som kanske inte alla ämnen brottas med.

Registrering SEFI MWGSEFI Mathematics Working Group är en mycket aktiv arbetsgrupp som håller konferens vartannat år sedan 34 år tillbaka. Senast var man i Dublin och nu är det alltså Göteborgs tur. SEFI uttyds Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs, på engelska European Society for Engineering Education. Det är en ideell organisation som bildades 1973 och det största nätverket för ingenjörsutbildning i Europa, och Mathematics Working Group är en av tolv arbetsgrupper.

Under flera år arbetade Mathematics Working Group med matematikinnehållet i ingenjörsutbildningarna, och inför Dublinkonferensen gavs den tredje versionen av A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education ut. Den pågående konferensen har temat matematiska kompetenser, och handlar t ex om olika undervisningsmetoder där studenterna aktiveras och motiveras, om övergången gymnasium–högskola, och om olika tekniska hjälpmedel. Nya forskningsrapporter inom ämnet blandas med erfarenhetsutbyten med exempel på vad man har gjort och vad man drar för erfarenheter av dessa.

Konferensen har tre huvudtalare: Mogens Niss är professor i matematik och matematikutbildning vid Roskilde Universitet. Han är en framstående forskare inom ämnet med en lång publikationslista, och ska tala om kompetensbaserade studieplaner i matematik. Tom Lindstrøm är professor i matematik och prefekt på Universitetet i Oslo. Även han har lång erfarenhet av utbildningsfrågor och har även skrivit läromedel, och ska tala om att lära ut matematik till studenter som inte i första hand är intresserade av matematik. Den tredje talaren är på hemmaplan, Jana Madjarova är biträdande professor i matematik på Chalmers, och bland annat programansvarig för civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik. Hon kommer att tala om det inträdesprov i matematik och fysik som används av flera program på Chalmers och KTH.

Ulla Dinger– Vi är väldigt glada för våra huvudtalare, som valts ut av programkommittén. Vi har också en speciell gäst som bjudits in av lokalkommittén. Det är Ann-Marie Pendrill, professor i fysik vid GU, som kommer att hålla ett kortare föredrag om "matematik bland karuseller och berg-och-dalbanor som projektarbete för ingenjörsstudenter". Därefter går alla konferensdeltagare ner till Liseberg för en promenad med olika matematiska och fysikaliska problem som man kan stöta på där. Ann-Marie har dessutom ordnat så att konferensdeltagarna kommer in gratis.

The 18th SEFI Mathematics Working Group Seminar >>

Text och foton: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: må 29 apr 2019.