Guldäpplen till Matematiska vetenskaper

​Julie Rowlett, Jakob Hultgren och Björn Martinsson har belönats med fysikteknologernas pedagogiska pris Guldäpplet och Guldkärnan.

Pristagare GuldäppletGuldäpplet och Guldkärnan delas ut årligen och är Fysikteknologsektionens pedagogiska pris för bästa föreläsare respektive räkneövningsledare och labbhandledare. Även Jörgen Bengtsson, Mikroteknologi och nanovetenskap, och Eric Nilsson prisades. Prisutdelningen skedde den 22 februari.

Julie Rowlett, docent i matematik, mottog Guldäpplet med motiveringen: för att hon med engagemang och varm humor väcker intresse för kursen i  Fourieranalys i vilken hon undervisar på ett pedagogiskt och välstrukturerat sätt. Julie har även sammanställt en bevislista samt underhållande och lättförståeliga anteckningar som varit till stor hjälp för studenterna. Införandet av ett kunskapsquiz är ett ytterligare bevis på Julies vilja att utveckla kursen och testa nya upplägg.

Jakob Hultgren, doktorand i matematik, mottog Guldkärnan med motiveringen: för sitt utomordentliga arbete som labbhandledare och övningsledare i kursen Linjär algebra och numerisk analys. Jakob utmärkte sig med sin tillgänglighet och hjälpsamhet under kursens gång. Med stor pedagogisk erfarenhet förklarade han kursinnehållet så tydligt att det för många studenter var helt avgörande för förståelsen.

Björn Martinsson, amanuens, mottog Guldkärnan med motiveringen: för sin insats som övningsledare i envariabelanalys, där Björn visat på stort engagemang för att lära ut och förklara. Med sin passion för matematik som smittar av sig, och med förklaringar som angriper problemen från olika perspektiv lyckas Björn förmedla förståelser och insikt.

Foto: Sara Wäpling. På fotot ses Eric Nilsson, Julie Rowlett, Adam Arvidsson (som mottog priset för Jörgen Bengtsson) och Björn Martinsson.


Sidansvarig Publicerad: må 26 feb 2018.