Framtidens teknologier - stora möjligheter, stora risker

​Olle Häggströms nyutkomna bok ”Here Be Dragons – Science Technology and the Future of Humanity” är tänkt som en väckarklocka. Han menar att utveckling av ny teknologi sällan ifrågasätts, trots att det finns högst påtagliga risker såväl som möjligheter, och att detta behöver regleras innan vi upptäcker att det är alltför sent.

Olle HäggströmKonceptet att vetenskapen ska rädda världen förs fram av såväl världens politiska ledare som nästan hela det akademiska samfundet. Olle hoppas också på detta, men han tror inte att det går att uppnå genom att springa framåt helt okontrollerat. Många av de teknologier som utvecklas idag tycker han är oerhört tveeggade, och det blir inte bättre av de ekonomiska intressena bakom dem är ofantliga. Han vill se att de nya teknologierna inte bara blir kraftfulla, utan också i möjligaste mån säkra.

– Jag har de senaste tio åren varit mycket inne på klimatfrågor, och jag insåg snart att det finns många andra områden som är minst lika riskabla som klimatfrågorna men helt försummade. Borde jag göra något åt det? Jag drog mig för det ganska länge för det kändes så dystert, men nu när jag satt mig in i frågorna är det bättre, jag utmålar scenarion som intellektuella problem istället för att det känns som ”magont”.

Bok Here Be DragonsBoken tar upp flera områden där den tekniska utvecklingen har potential till stora framgångar men också riskerar mänsklighetens framtid, som klimatteknologi, datorevolution, nanoteknologi och rymdkolonisering. En bit in i boken diskuteras också vad vetenskap och teknologi egentligen är för något. Kapitlet ”Doomsday nevertheless?” listar 13 risker för mänskligheten, från naturen eller från oss själva, och Olle konstaterar att i ett kort perspektiv – säg 100 år – så är riskerna från oss själva mycket större. Till sist diskuteras vad vi vill och vad vi borde göra, och vilken värld vi egentligen vill leva i.

– Det handlar mycket om moralfilosofi, relevanta frågor som inte alltid har självklara svar. Men vi måste ändå försöka att skilja det som leder till goda resultat från det som riskerar att leda till katastrof, vi borde försöka att styra upp utvecklingen. I huvudsak håller jag mig till att försöka bättre förstå det här minfältet utan att ge alltför bestämda svar, även om jag tror att vissa områden som förnyelsebar energi och rymdfärder är ganska ”ofarliga” medan autonoma militära vapen som artificiell intelligens för drönare känns som en helt galen utveckling – världen behöver inte en global kapprustning på robotikområdet.

Tillsammans med Vilhelm Verendel på Institutionen för Energi och Miljö har Olle startat en ny kurs inom samma ämnesområde som boken, ”Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framsteg”. Kursen är öppen för alla civilingenjörsprogram på Chalmers och gick första gången i våras med 25 studenter, i år ser de ut att bli fler. Tanken är att utsätta framtidens ingenjörer för de här frågeställningarna och ge möjligheten till positiva framtidsscenarion. Det finns inga obligatoriska kursböcker utan man föreslår ett ”smörgåsbord” av böcker att välja mellan, och största vikten läggs vid det avslutande projektet som studenterna själva kan föreslå.

Det har tagit lång tid för Olle att läsa in sig inför författandet, vilket den tättryckta referenslistan om 22 sidor vittnar om. När man tar sig an ett så pass brett område är det ofrånkomligt att man inte är expert på allt. Olle tror att boken visserligen sett annorlunda ut om han inte vore professor i matematisk statistik, men att han förmodligen hade skrivit den ändå. Hans ingång var aldrig att ”hitta intressanta sätt att tillämpa matematisk statistik på” utan att området är så viktigt i sig, sedan har det ändå dykt upp beröringspunkter med matematisk statistik, vilket naturligtvis kommit väl till pass.

Boken utkom på Oxford University Press den 21 januari, och den har blivit positivt recenserad i såväl New Scientist som Financial Times, vilket var mer än Olle vågade hoppas på. Han gillar särskilt New Scientists avslutande ord om boken som ”an essential provocation”. Samtidigt har recensenterna påpekat att även om boken av naturliga skäl innehåller mycket spekulation så är frågorna belysta på ett balanserat sätt. Olle vill absolut inte framstå som teknikfientlig, utan föra fram att vi behöver bli mer välreflekterat selektiva i vilken utveckling som ska stimuleras.

– Att prediktera framtiden är svårt på många plan, i synnerhet när det gäller teknologier. Vi behöver verkligen identifiera vad som bör göras, för att i nästa steg kunna implementera detta politiskt.

Ytterligare reportage och länkar till föreläsningar, artiklar och blogg


Text: Setta Aspström
Foto: UR Samtiden, Olle Häggström på Vetenskapsfestivalen 2015 där han talade under rubriken "Vår plats i universum"
Bild: Oxford University Press


Sidansvarig Publicerad: må 29 apr 2019.