Framtidens forskningsledare

​Marija Cvijovic är en av de 20 bidragsmottagarna i Stiftelsen för Strategisk Forsknings program Framtidens forskningsledare.

​Programmet Framtidens Forskningsledare (FFL) är riktat till svenska eller utländska unga forskare, som bedriver forskning på högsta internationella nivå.

Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår ett omfattade ledarskapsprogram. Av 255 sökande har tjugo fått bidrag, av dem är sju kvinnor.

Marija Cvijovics projekt kommer att utveckla dynamiska matematiska modeller och lägga grunden till nya strategier för att nå djupare förståelse för åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar. Åldrandet är den i särklass största riskfaktorn för ett brett spektrum av vanliga kliniska tillstånd som orsakas av ansamling av skadade proteinaggregat.

− Åldrande är en process som fängslat människors intresse sedan urminnes tid. Det är fortfarande ett av de centrala mysterierna inom biologin, där varken varför vi åldras eller hur vi åldras är kända. Med hjälp av matematiska modeller försöker vi förstå processen och lägga grunden för nya strategier som kan öka vår förståelse om sambandet mellan åldrande och åldersrelaterade sjukdomar, säger Marija Cvijovic vid institutionen för matematiska vetenskaper på Göteborgs universitet.


Samtliga bidragstagare på Stiftelsen för Strategisk Forsknings sida >>

Text: Carina Eliasson


Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.