Forskningsstipendium till Jakob Björnberg

​​Jakob Björnberg har beviljats ett stipendium om 20 000 euro från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse för forskning.

Foto Jakob BjörnbergJakob Björnberg forskar huvudsakligen i sannolikhetsteori och är särskilt intresserad av matematiska egenskaper hos modeller från statistisk fysik. Sådana modeller syftar till att beskriva olika aspekter av fasövergångar, exempelvis hur vissa metaller kan uppvisa magnetism vid låga temperaturer men inte vid höga, och hur övergången inte sker gradvis utan vid en specifik, ”kritisk” temperatur. Modellerna byggs upp genom enkla antaganden om interaktioner på en atomär skala, och målet är att härleda de viktigaste dragen på en makroskopisk, ”mänsklig” skala. Matematiken som går in i analysen av sådana modeller är varierad, och ämnet har varit en sporre för utvecklingen av flera matematiska teorier.

Det som Jakob tycker är mest spännande med ämnet är att det handlar om konkreta problem där lösningarna ofta har inslag av flera olika matematiska områden. Exempelvis har hans senaste projekt om Heisenbergmodeller byggt mycket på egenskaper hos slumpmässiga permutationer, där representationsteori är ett verktyg som kompletterar sannolikhetsteorin.

​Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs av Finska Vetenskaps-Societeten i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, och enligt stiftelsens stadgar skall framför allt unga forskare premieras. ​Stipendiet delas ut i samband med Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid i Helsingfors den 29 april.


Sidansvarig Publicerad: to 04 apr 2019.