Edlundska priset till Michael Björklund

​Michael Björklund, docent på Matematiska vetenskaper, har tilldelats det Edlundska priset av Kungliga Vetenskapsakademien.

Foto Michael BjörklundKungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst den 20 februari om utdelning av priser till forskare. Det Edlundska priset på 90 000 kr tilldelas Michael Björklund, Chalmers tekniska högskola, ”för hans framstående matematiska tillämpningar av ergodteori och analys av gitterstrukturer”.

Kungl. Vetenskapsakademiens pressmeddelande >>

Det Edlundska priset går till forskningsarbeten inom matematik, astronomi, fysik eller kemi. Michael Björklunds forskning fokuserar på tillämpningar av ergodteori inom olika områden av matematiken; huvudsakligen inom kombinatorik, geometrisk gruppteori, representationsteori och talteori.

Intervju med Michael Björklund om ergodteori, från 2015 >>

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: on 06 mar 2019.