Doktorander till matematik för artificiell intelligens: sista ansökningsdag 13 maj

​Expansionen av artificiell intelligens är en av 2000-talets mest spännande utvecklingar med många möjligheter, men också stora utmaningar. Ett nationellt program lanseras nu för att utveckla den matematiska sidan av detta område.

WASP, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett betydande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och forskarrekrytering. Programmet riktas mot forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin miljö genom sensorer, information och kunskap, och bildar intelligenta systems-of-systems.

WASP lanserar nu ett program för att utveckla den matematiska sidan av artificiell intelligens. Programmet kommer att genomföras i nära samarbete med ledande svenska universitet (Chalmers/Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, och Uppsala universitet) med målet att främja Sveriges kompetens inom området AI.

Som en del av programmet utlyser nu Chalmers sex doktorandtjänster inom matematik för artificiell intelligens. Fyra av tjänsterna kommer att vara vid Institutionen för matematiska vetenskaper,

- Learning with noisy labels, Johan Jonasson och Rebecka Jörnsten,

- Deep learning and statistical model choice, Petter Mostad, 

- Deepest learning using stochastic partial differential equations, Annika Lang, 

- Quantum deep learning and renormalization: A group-theoretic approach to hierarchical feature representations, Daniel Persson,

och en tjänst, Understanding deep learning: from theory to algorithms, kommer att vara vid Institutionen för elektroteknik ledd av Giuseppe Durisi, och en tjänst, Optimization algorithms for machine learning, vid Institutionen för data- och informationsteknik ledd av Devdatt Dubhashi.

Doktoranderna förväntas starta den 15 augusti 2018, men startdatumet är flexibelt. De kommer att vara associerade till en nationell forskarskola, WASP AI/math, med ett gemensamt kurspaket, årliga vintermöten och möjlighet att interagera med ledande forskare på området. Detta ger tillfällen till många inspirerande samtal, mycket självständigt arbete och en del resor.

Text: från WASPs sidor och annonsen


Sidansvarig Publicerad: on 25 apr 2018.