Chalmers pedagogiska pris till Daniel Persson

​Chalmers pedagogiska pris 2017 tilldelas Daniel Persson, docent på Matematiska vetenskaper, och Niklas Broberg, tekniklektor på Data- och informationsteknik.

Motiveringen för Daniel lyder: Daniel Persson uppmärksammas för sitt arbete med att reformera en stor fortsättningskurs i matematik för tre olika program. Daniel har nyttjat flera tekniska hjälpmedel för att främja studenternas aktiva lärande. Studenterna har blivit medaktörer i undervisningen genom att svara på varandras frågor i ett diskussionsforum. Han har visat prov på långsiktigt tänkande och god kollegialitet, i form av återanvändbart och tillgängligt kursmaterial.

Juryn vill också särskilt lyfta fram att båda årets pristagare lagt sig vinn om att möta studenterna utifrån deras individuella förutsättningar och för detta använt olika angreppsätt till exempel quizzar eller reflektionstillfällen. Juryn noterar pristagarnas engagemang och ambitionsnivå och vill lyfta fram hur båda vänder på traditionella angreppsätt i sin undervisning.

Priset kommer att delas ut vid höstens examensceremoni lördagen den 18 november, och prissumman ska gå till pedagogisk fortbildning.


Sidansvarig Publicerad: on 18 okt 2017.