Brobyggaren - ett pilotprojekt för en annorlunda påbyggnadsutbildning

​Det behövs fler lärare i matematik, naturvetenskap och teknik på grundskolor och gymnasier i Sverige. De som utbildar sig till lärare upplever att avståndet mellan den teoretiska utbildningen och praktiken ute på skolorna är stort. Detta är två problem som projektet Brobyggaren vill tackla, med syfte att få fler lärare och utveckla lärarutbildningen likväl som skolorna.
​Brobyggaren är en ny lärarutbildning för studenter som redan har en naturvetenskaplig bakgrund – man ska ha minst kandidatexamen i matematik, kemi, fysik, biologi eller teknik. Utbildningen är på ett år och bedrivs med en takt av 125%, vilket gör att man även läser i juni och augusti. Samarbetsprojektet mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet (Naturvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Lärarutbildningsnämnden) har fått anslag från Utbildningsdepartementet. Tommy Gustafsson deltar från Naturvetenskapliga fakultetens sida:

Tommy Gustafsson– Syftet är alltså att få fram fler behöriga lärare i matematik och naturvetenskap, och även att hitta en ny utbildningsväg för våra studenter som har ett stort ämnesintresse. Det som skiljer från en traditionell KPU (kompletterande pedagogisk utbildning), förutom utbildningstakten, är det nära samarbetet mellan akademin och de skolor där studenterna har sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Integrationen mellan VFU och akademi har överlag varit svag, både nationellt och internationellt.

Brobyggaren har nu sju ackrediterade så kallade universitetsskolor, två gymnasier och fem grundskolor, där studenterna gör sin VFU. Rektorer och lärare från dessa möter regelbundet lärarna från universitetet och skolorna deltar i bedömningen om studenterna nått sina kunskapsmål. VFU:n löper dessutom parallellt med studenternas universitetsstudier och en del av examinationen för den teoretiska utbildningen ligger ute på skolorna. En viktig del av hela utbildningen är dialogseminarierna, där studenterna möter lärare från skolan, VFU-lärare och ofta också lärare/forskare från Naturvetenskaplig fakultet. De kan till exempel handla om en bedömning av lektioner som studenten hållit, då man diskuterar prestationen och lyfter fram problemområden. Studenterna formulerar själva hur de ska dra nytta av sina erfarenheter inför nästa VFU och gör en skriftlig rapport, fokus ligger på progression.

Studiebesök på Stanford UniversityÄven om Brobyggaren är ett nytt grepp i Sverige så finns det förebilder som man har tittat på, främst Stanford University som under tio år arbetat med att integrera universitet och skolor i sin lärarutbildning. De har också fått ett väldigt bra resultat jämfört med andra lärarutbildningar i USA. Oslo/Tromsö har utvecklat en norsk modell av Stanfords arbete och har i många stycken inspirerat till Brobyggarens modell för KPU. Samarbetet med lärarutbildningen i Oslo är både forsknings- och praktiskt inriktat vilket förhoppningsvis leder till att Brobyggarens studenter kan välja att göra sin VFU i Oslo, ett uttalat önskemål från studenterna.

Den första klassen började den 20 januari i år. Det var högt söktryck, liksom på de flesta KPU, och man antog knappt 30 studenter och räknar med att 20 kommer att slutföra utbildningen i tid. Eftersom takten är så hög kallade man inga fler reserver efter ett par dagar. Förhoppningen är att påbyggnaden framöver ska kunna bli en del av en masterexamen där studenten dels får en examen inom ett naturvetenskapligt ämne, dels en lärarexamen.

Tommy är universitetslektor i matematik och lämnade en post som studierektor i matematik för uppdraget med Brobyggaren.
– Jag var nyfiken på de nya idéerna och tilltalades av den tydliga uppfattningen av hur viktigt det naturvetenskapliga ämnet är för lärarrollen, att man tar avstamp i studentens ämneskunskap. Samtidigt är det ett stort fokus på didaktik och en tydlig progressionstanke där kraven på studenten som lärare blir större allt eftersom. Dessutom finns det en uttalad helhetssyn och utbildningen är i grunden forskningsbaserad. Det är viktigt att vi inom projektet har en samsyn om vad grunderna i en bra lärarutbildning är.


Text och porträttfoto: Setta Aspström
Foto: från en högstadieskola i San Francisco då Brobyggarens projektledning gjorde studiebesök på Stanford University, Tommy Gustafsson

Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2019.