Anslag från Vetenskapsrådet 2015

​Följande personer på Matematiska vetenskaper har fått projektbidrag från Vetenskapsrådet 2015 i den stora utlysningen inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

​Håkan Andréasson – Globala egenskaper hos lösningar till Einstein-Vlasov systemet och Vlasov-Poisson systemet

Jakob Björnberg – Slumploopar och kvantteoretiska spinnsystem (Unga forskare)

Axel Målqvist – Beräkningsmetoder för multiskal problem

Hjalmar Rosengren – Matematiken bakom supersymmetriska gittermodeller och supersymmetriska kvantfältteorier

Martin Westerholt-Raum – Siegel modulära genererande funktioner (Unga forskare)

David Witt Nyström – Homogena komplexa Monge-Ampère-ekvationer med tillämpningar (Unga forskare)


Sidansvarig Publicerad: on 27 jun 2018.