40 år för avdelningen Matematisk statistik

​Efter ett avdelningsmöte den 28 april i Ågrenska villan fick vi en historisk tillbakablick på Matematisk statistik i Göteborg genom Peter Jagers, Torgny Lindvall, Olle Nerman och Marita Olsson.

Peter JagersTorgny LindvallRedan 1901 inrättades den första professuren i statistik i Göteborg, men det dröjde till 1960 innan det blev en i matematisk statistik. Den innehades av Harald Bergström, som ursprungligen verkade inom algebraisk talteori, och placerades på den nybildade matematikinstitutionen som regeringen bestämt skulle vara gemensam mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Två lektorer anställdes också, Lennart Råde och Mats Rudemo, och bland de första studenterna befann sig Peter Jagers, som även blev den förste att disputera i matematisk statistik i Göteborg, 1968. Han berättade att seminarierna på torsdagseftermiddagar startades redan av Harald Bergström. De handlade då mest om hans eget arbete, för att senare utvidgas till att omfatta både andra anställda och gäster från när och fjärran.

Olle NermanTorgny Lindvall började doktorera 1969, samma år som Olle Nerman började sin grundutbildning. Det var stora kullar efter den stora universitetsreformen och 600 studenter började läsa matematik. Efter ett år riktade Olle in sig på matematisk statistik och två år senare började han som doktorand. Det var då väldigt vanligt att man hoppade av doktorandstudierna och började arbeta som statistiker utanför den akademiska världen. Konsultverksamheten var redan startad och erbjöd sina tjänster främst till forskare inom medicin, naturvetenskap och teknik. 1975 beslutade man att inrätta en avdelning för matematisk statistik, och Peter hade letat fram pappren om detta ur arkivet för oss att se.

Marita OlssonMarita Olsson berättade lite om avdelningen under senare år, hon började doktorera 1989 som en av sex personer – den största doktorandkull som tagits in, i en avdelning som då kom att bestå av omkring 20 personer. Lokalmässigt huserade man nu i Arkitekturhuset efter att först ha hållit till i f d Holtermanska sjukhuset, här hade man ett gemensamt datorrum. Avdelningen växte sedan snabbt under 90-talet, då bl a Stokastiskt centrum inrättades, och flytten gick till nybyggda lokaler på Eklandagatan.


Efter den glada nyheten att en konferens i Stochastic Processes kommer att anordnas i Göteborg år 2018 genom Bernoulli Society gick vi upp till matsalen och åt en god middag med sparris, kyckling och vit chokladmousse, ackompanjerad av livliga diskussioner och många glada skratt.

Middag 40-årsjubileum 


Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.