Triumphs in Mathematics

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5
Kursen ges normalt Not on a regular basis
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2011-01-17
Kursens slutdatum 2011-03-11
Kursansvarig
Johan Wästlund
wastlund@chalmers.se
Kursbeskrivning
To be filled in

Publicerad: ti 29 jan 2013.