Stochastic control theory

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) TBA
Kursen ges normalt Spring term. Minicourse, not regularly offered
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Stig Larsson, stig@chalmers.se
Kursbeskrivning:

Publicerad: ti 29 jan 2013. Ändrad: må 04 jun 2018