Statistical Consulting II

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Every year
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Marita Olsson
Kursbeskrivning
Denna kurs är en fortsättningskurs till Statistisk konsultation I. Omfattningen är att delta i konsultverksamheten motsvarande 5% av heltidstjänst under ett år (88 timmar). Doktoranden ska utföra samma typ av arbetsuppgifter inom konsultverksamheten som specificeras i Statistisk konsultation I, men förväntas arbeta mer självständigt. Specifikt ska doktoranden ta ett huvudansvar för utförande av uppdrag, och kunna förmedla resultaten på ett pedagogiskt begripligt sätt till kund som har liten erfarenhet och kunskap i statistisk metodik.

Publicerad: ti 29 jan 2013.