Riemann surfaces

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Not a regular course
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2011-10-24
Kursens slutdatum 2012-03-09
Kursansvarig
Bo Berndtsson, bob@chalmers.se
 
Kursbeskrivning
To be filled in
Litteratur
Simon Donaldson, Riemann surfaces.

Publicerad: ti 29 jan 2013.