Probabilistic methods in combinatorics, number theory and computer science

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) Each part worth 7,5hp
Kursen ges normalt Q2 (part 1) and Q4 (part 2). Not a regular course
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2012-03-19
Kursens slutdatum 2012-05-25
Kursansvarig
Devdatt Dubhashi, dubhashi@chalmers.se
Peter Hegarty, hegarty@chalmers.se
Jeff Steif, steif@chalmers.se
 
Kursbeskrivning
Litteratur
See homepage

Publicerad: ti 29 jan 2013.