Percolation theory

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Q3, every second or third year
Tillhör forskarskola Matematisk statistik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2012-01-16
Kursens slutdatum 2012-03-09
Kursansvarig
Olle Häggström, olleh@chalmers.se
Kursbeskrivning

Publicerad: ti 29 jan 2013.