Ornstein-Uhlenbeck theory in finite dimensions

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 3,0hp
Kursen ges normalt Not a regular course
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Peter Sjögren, peters@chalmers.se
 
Kursbeskrivning
See here

Publicerad: ti 29 jan 2013.