Introduction to K-theory and its applications

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Q1, not a regular course
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2011-08-29
Kursens slutdatum 2011-10-14
Kursansvarig
Alexander Stolin, astolin@chalmers.se
Lyudmila Turowska, turowska@chalmers.se
 
Kursbeskrivning
To be filled in
Litteratur
To be filled in

Publicerad: ti 29 jan 2013.