Introduction to Computational Geometry

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Q4, not a regular course
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2012-03-19
Kursens slutdatum 2012-05-25
Kursansvarig
Peter Hegarty, hegarty@chalmers.se
Omer Egecioglu, omer@cs.ucsb.edu
Kursbeskrivning
See here

Publicerad: ti 29 jan 2013.