Higher differential calculus

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Q4, even numbered years
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2012-03-19
Kursens slutdatum 2012-05-25
Kursansvarig
Bo Berndtsson
bob@chalmers.se
Kursbeskrivning
To be filled in
Litteratur
To be filled in

Publicerad: ti 29 jan 2013.