FMVE165 Algebraic geometry I

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5 hp
Kursen ges normalt Only if there is a request
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
salberg@chalmers.se
Kursbeskrivning
Introduce the basic language of schemes in algebraic geometry.
Litteratur
Chapter II in Hartshorne: Algebraic Geometry, Springer-Verlag

Publicerad: ti 29 jan 2013.