FMVE130 Statistical analysis of categorical data

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Every second year, March- June
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Marita Olsson, phone 7723577, e-mail: Marita@chalmers.se
Kursbeskrivning
Inference for contingency tables, Generalized linear models, Logistic regression, Poisson regression, Log-linear models, Methods for matched data, R-implementations.
Litteratur
Categorical Data Analysis, by Alan Agresti

Publicerad: to 06 dec 2018.