FMVE105 L^2 methods for the d-bar equation

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt sporadically
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Bo Berndtsson
Kursbeskrivning
L^2-estimates for the dbar-equation, komplex manifolds and line bundles

Publicerad: ti 29 jan 2013.