FMVE090 Homogenisation Theory II

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Upon demand
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Nils E M Svanstedt
Kursbeskrivning
The course gives an introduction to advanced topics in homogenization theory. Course contents: G-convergence for monotone operators, Homogenization of nonlinear partial differential equations, Stochastic homogenization.
Litteratur
Lecture Notes, Research articles

Publicerad: ti 29 jan 2013.