FMVE070 The philosophy and history of statistics

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Once in a lifetime
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Olle Häggström, http://www.math.chalmers.se/~olleh/
Kursbeskrivning
http://www.math.chalmers.se/~olleh/statistikens_fil_o_hist.html

Publicerad: ti 29 jan 2013.