FMVE045 Stochastic partial differential equations

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt On demand
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Stig Larsson
http://www.math.chalmers.se/~stig/
Kursbeskrivning
http://www.math.chalmers.se/~stig/underv/doktorandkurs/SPDE0708/

Publicerad: ti 29 jan 2013.