FMVE040 Spatial statistics

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Only once
Tillhör forskarskola Matematisk statistik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Aila Särkkä, email aila@chalmers.se, tel 772 3542
Kursbeskrivning
The main topics will be spatial point processes and kriging. Some theory of spatial point processes will be covered and applied to analysis of spatial point patterns. Kriging is introduced as a spatial interpolation method.

Publicerad: ti 29 jan 2013.