FMVE035 Sampling

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Only once
Tillhör forskarskola Matematisk statistik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2008-01-21
Kursens slutdatum 2008-03-12
Kursansvarig
Jacques de Maré
Kursbeskrivning
Study group on the books "Sampling" by Sharon L. Lohr and "Sampling Algorithms" by Yves Tillé.

Publicerad: ti 29 jan 2013.