FMVE020 Brownian Motion

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Maybe every 6 years
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
steif@math.chalmers.se
Kursbeskrivning
We cover many of the standard results concerning Brownian motion, which is the most fundamental stochastic process in probability theory.

Publicerad: ti 29 jan 2013.