Evolutionary game theory and mean-field games

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 5,0hp
Kursen ges normalt Spring term. Minicourse, not regularly offered
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Bernt Wennberg, wennberg@chalmers.se
Kursbeskrivning
Se här

Publicerad: ti 29 jan 2013.