Classical mechanics

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5hp
Kursen ges normalt Last taught in 2008
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2012-03-19
Kursens slutdatum 2012-05-18
Kursansvarig
Bernt Wennberg, wennberg@chalmers.se
 
Kursbeskrivning
To be filled in
Litteratur
V.I. Arnold, Mathematical methods of classical mechanics

Publicerad: ti 29 jan 2013.