Forskarutbildningskurser-1819

Planerade forskarutbildningskurser på Matematiska Vetenskaper 2018/2019


OBS! Alla kurserna är, om det inte står annorlunda, öppna för alla, det finns inga begränsningar på antalet platser. Alla kurserna kan läsas för högskolepoäng (hp) av doktorander på alla tre forskarskolorna på MV. Övriga studenter bör få godkännande från lämplig person i fall de vill läsa en kurs för hp. 


Anmälan till kurser


Fr.o.m. VT-2019 gäller följande rutiner för doktorander som vill läsa en ren masterkurs eller en kurs som är gemensam för grund- och forskarutbildningen.

För kurser på Chalmers:
- anmäl dig till kursen genom att kontakta kursens examinator
- registrera dig på tentan:
          - via Doktorandportalen (om du är en Chalmersdoktorand)
          - genom att skicka e-mail till utb-adm.mv@chalmers.se (GU-doktorand)
- kursen kommer att registreras när resultatet rapporteras in i Ladok

För kurser på GU:
- anmäl dig till kursen via antagning.se. För att underlätta proceduren kan du bifoga ett intyg från din handledare om att kursen kommer att räknas i din forskarutbildning.
- du kommer sedan att få email från Jeanette Montell-Westerlin med mer information
- registrera dig på kursen via Ladok
- registrera dig på tentan via Ladok

Om kursen är gemensam för Chalmers och GU (det vill säga har både en Chalmers- och en GU-kod), så ska
Chalmersdoktorander följa Chalmersproceduren och GU-doktorander följa GU-proceduren.

Kurser gemensamma med grundutbildningen