Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


Sunney Fotedar har licentiatseminarium i tillämpad matematik och matematisk statistik med avhandlingen Mathematical optimisation of the tactical allocation of machining resources in aerospace industry, tisdag den 14 september kl 10.00 online och i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Julia Larsson har licentiatseminarium i tillämpad matematik och matematisk statistik med avhandlingen Mixed Effects Modelling and Optimal Design of TNFα Response in LPS Challenge Studies – Methods and Aplications in Drug Discovery, måndag den 20 september kl 10.00 online och i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Caroline Granfeldt har licentiatseminarium i tillämpad matematik och matematisk statistik med avhandlingen Mathematical modelling and methodology for cost optimisation of variable renewable electricity integration, tisdag den 5 oktober kl 10.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.