Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


David Lund 
håller licentiatseminarium i biovetenskap med avhandlingen Computational discovery of antibiotic resistance genes and their horizonal transfer, tisdag den 20 december kl 10.00 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Stepan Maximov disputerar i matematik med avhandlingen Infinite-dimensional Lie bialgebras and Manin pairs, torsdag den 19 januari kl 13.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Kristian Holm disputerar i matematik med avhandlingen Limit Theorems for Lattices and L-functions, fredag den 20 januari kl 9.00 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Sidansvarig Publicerad: må 28 nov 2022.