Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


João Pedro Paulos har seminarium för licentiatexamen i matematik med avhandlingen Classical Descriptive Set Theory and some applications to Functional Analysis. På grund av oväntat förhinder för diskussionsinledaren har seminariet skjutits upp, nytt datum kommer så snart som möjligt.

Anders Hildeman disputerar i matematisk statistik med avhandlingen On flexible random fields for spatial statistics: Spatial mixture models and deformed SPDE models, fredag den 27 september kl 10.15 i sal Euler, Skeppsgränd 3.


MV:s disputationer från 1998 till nu

MV:s licentiatseminarier från 1998 till nu

Exempel på populärvetenskapliga beskrivningar av  doktorsavhandlingar från 2008 till nu

Publicerad: fr 31 aug 2012. Ändrad: må 16 sep 2019