Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


Jimmy Johansson disputerar i matematik med avhandlingen Global residue currents and the Ext functors, fredag den 30 september kl 13.15 i sal Euler, Skeppsgränd 3.

Sidansvarig Publicerad: on 15 jun 2022.