Forskningsprojekt och kurser

Forskningsprojekt

Den viktigaste delen av en forskarutbildning är det egna forskningsprojektet. Ibland det vara en del i ett större forskningsprojekt med flera andra forskare inblandade, både seniora forskare och andra doktorander, men inom matematik är det nog vanligast att doktoranden arbetar med sitt eget projekt. Det finns alltid en handledare inblandad, som kanske har föreslagit forskningsproblemet, och som deltar mer eller mindre i arbetet med att lösa problemet, men projekt med många personer är mer ovanliga.

Matematiska vetenskaper är Sveriges största matematiska institution, med aktiva forskare inom många delområden av matematik och matematisk statistik. Våra forskare och forskargrupper finns beskrivna här. Den som är intresserad av att bli doktorand bör titta på dessa sidor och fundera över vilket område som verkar mest lockande.

Kurser

En ganska stor del av forskarutbildningen innebär att läsa kurser, mest i matematik eller matematisk statistik, förstås, men även en del andra kurser i till exempel pedagogik och forskningsetik, som läses tillsammans med doktorander i andra ämnen. Doktorander får även läsa enstaka kurser i andra ämnen om dera examinator intygar att kursen är relevant för deras forskning. 

Kurserna i matematisk statistik och matematik syftar dels till att ge en allmänbildning i avancerad matematik, och dels till att ge en grund för det egna forskningsarbetet. En del forskarutbildningskurser ges regelbundet vid institutionen, medan andra planeras ifrån önskemål från doktorander och lärare. Kursutbudet består av två kategorier av kurser:

1. kurser på avancerad nivå som är gemensamma för grund- och forskarutbildningen. 

2. "rena" forskarutbildningskurser.

Sedan 2018 har vi en gemensam sida för alla forskarutbildningskurser på Matematiska Vetenskaper. 

På de olika forskarskolorna förekommer särskilda regler angående obligatoriska kurser, totala antalet hp osv. Dessa beskrivs i forskarskolornas studieplaner:

Matematik 

Matematisk statistik

Tillämpad matematik och statistik

Publicerad: on 30 jan 2013. Ändrad: to 25 apr 2019