Forskarskolor och forskarutbildningsämnen

Som doktorand vid Matematiska vetenskaper kan du vara antagen till ett forskarutbildningsämne vid  Göteborgs universitet eller till en forskarskola vid Chalmers. Det fungerar på nästan samma sätt vid båda lärosätena, men det skiljer sig lite bland annat i fråga om vilka obligatoriska kurser som ska läsas. GTS-kurser (Generic and Transferable Skills) på Chalmers  och obligatoriska kurser på Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.


Vid Chalmers finns det följande forskarskolor för den som vill doktorera vid Matematiska vetenskaper:  

En doktorand i matematik eller matematisk statistik kan dessutom vara antagen till forskarskolan i Biovetenskap som är en tvärvetenskaplig forskarskola.


De forskarutbildningsämnen vi har vid Göteborgs universitet är


Från 1 augusti 2021 gäller följande studieplaner:​

Gamla studieplaner:

Industridoktorand

Industridoktorandprojekt är en särskild typ av samarbetsprojekt mellan institutionen och något företag. En industridoktorand är antagen till forskarstudier vid någon av forskarskolorna, och utför sin utbildning inom sin anställning vid företaget.

Sidansvarig Publicerad: ti 24 jan 2023.