Forskarskolor och forskarutbildningsämnen

Som doktorand vid Matematiska vetenskaper kan du vara antagen till ett forskarutbildningsämne vid  Göteborgs universitet eller till en forskarskola vid Chalmers. Det fungerar på nästan samma sätt vid båda lärosätena, men det skiljer sig lite bland annat i fråga om vilka kurser som ska läsas.

Vid Chalmers finns det fyra forskarskolor för den som vill doktorera vid Matematiska vetenskaper:  

  • Matematik (med två särskilda inriktningar: tillämpad matematik och industrimatematik)
  • Matematisk statistik (med tre särskilda inriktningar: biostatistik, industriell statistik och miljövetenskap)
  • Tillämpad matematik och matematisk statistik
  • AEM (Advanced Engineering Mathematics) är tydligt inriktad mot industri och näringsliv, och utförs i samarbete med FCC (Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics). Den skiljer sig från de andra utbildningarna genom att bara vara tvåårig och avslutas med en licentiatexamen.

En doktorand i matematik eller matematisk statistik kan dessutom vara antagen till forskarskolan i Biovetenskap som är en tvärvetenskaplig forskarskola.

De forskningsämnen vi har vid Göteborgs universitet är

  • Matematik
  • Matematik med inriktning tillämpningar
  • Matematisk statistik
  • Matematisk statistik med en av inriktningarna tillämpningar, biostatistik, industriell statistik eller miljövetenskap
Dessutom finns det forskarutbildning i Matematik/naturvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap.

Industridoktorand

Industridoktorandprojekt är en särskild typ av samarbetsprojekt mellan institutionen och något företag. En industridoktorand är antagen till forskarstudier vid någon av forskarskolorna, och utför sin utbildning inom sin anställning vid företaget.

 

Publicerad: on 30 jan 2013. Ändrad: ti 18 sep 2018