Forskarutbildning i matematik och matematisk statistik

En forskarutbildning vid Institutionen för Matematiska vetenskaper innebär att du får fördjupa dig i matematik eller matematisk statistik genom att läsa kurser och arbeta med ett eget forskningsprojekt. Efter avklarad utbildning får du en doktorsexamen, och kan då antingen fortsätta inom högskola och universitet, eller satsa på en karriär inom industri och näringsliv. Du har också möjlighet att ta en licentiatexamen efter halva utbildningen.

För att bli anställd som doktorand vid Matematiska vetenskaper måste du först vara antagen till en forskarskola eller forskarutbildningsämne vid endera Chalmers eller Göteborgs universitet. En doktorandtjänst kan vara högst fem år. Hela forskarutbildningen är fyraårig, men de flesta doktorander använder 80% av tiden till utbildningen och 20% till annan verksamhet vid institutionen. Oftast handlar det om att delta i grundutbildningen vid Chalmers eller GU, men det finns andra uppgifter också.

Vi söker nya doktorander varje år, och oftast annonseras tjänsterna någon gång i december, och ansökningarna ska sändas in senast i mitten av februari.


Intern information för anställda doktorander finns här: https://chalmers.instructure.com/courses/18105

Forskningsprojekt

Den viktigaste delen av en forskarutbildning är det egna forskningsprojektet. Ibland kan det vara en del i ett större forskningsprojekt med flera andra forskare inblandade, både seniora forskare och andra doktorander, men inom ren matematik är det nog vanligast att doktoranden arbetar med sitt eget projekt. Det finns alltid en handledare inblandad, som kanske har föreslagit forskningsproblemet, och som deltar mer eller mindre i arbetet med att lösa problemet, men projekt med många personer är mer ovanliga.

Matematiska vetenskaper är Sveriges största matematiska institution, med aktiva forskare inom många delområden av matematik och matematisk statistik. Våra forskare och forskargrupper finns beskrivna här. Den som är intresserad av att bli doktorand bör titta på dessa sidor och fundera över vilket område som verkar mest lockande.

Sidansvarig Publicerad: må 31 okt 2022.