Forskarutbildning i matematik och matematisk statistik

En forskarutbildning vid Institutionen för Matematiska vetenskaper innebär att du får fördjupa dig i matematik eller matematisk statistik genom att läsa kurser och arbeta med ett eget forskningsprojekt. Efter avklarad utbildning får du en doktorsexamen, och kan då antingen fortsätta inom högskola och universitet, eller satsa på en karriär inom industri och näringsliv. Du har också möjlighet att ta en licentiatexamen efter halva utbildningen.

För att bli anställd som doktorand vid Matematiska vetenskaper måste du först vara antagen till en forskarskola eller forskarutbildningsämne vid endera Chalmers eller Göteborgs universitet. En doktorandtjänst kan vara högst fem år. Hela forskarutbildningen är fyraårig, men de flesta doktorander använder 80% av tiden till utbildningen och 20% till annan verksamhet vid institutionen. Oftast handlar det om att delta i grundutbildningen vid Chalmers eller GU, men det finns andra uppgifter också.

Vi söker nya doktorander varje år, och oftast annonseras tjänsterna någon gång i december, och ansökningarna ska sändas in senast i mitten av februari.

Publicerad: to 30 aug 2012. Ändrad: må 27 maj 2019