Tidigare år

Nedan listas forskarutbildningskurser för tidigare år som inte varit gemensamma med grundutbildningen.

 

2020/2021

 • Singular Integral Equations.
  Examinator: Andreas Rosén
 • Machine learning algorithms for inverse problems
  Examinator: Larisa Beilina
 • The Hardy Littlewood Circle Method
  Examinator: Kirsti Biggs
 • Brownian motion
  Examinator: Jeffrey Steif
 • Introduction to Homogenization
  Examinator: Irina Pettersson
   

2019/2020

 • Harmonisk analys av mått, lp 1-2
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Föreläsningar om tidsserieanalys: gammalt till nytt, lp 1-2
  Föreläsare: Richard Davis (gästprofessor)
  Examinator: Holger Rootzen
 • Introduktion till inversa och illa-ställda problem, börjar lp 2
  Examinator: Larisa Beilina
 • Finita element metoder, lp 3
  Examinator: Axel Målqvist
 • Algebraisk topologi, lp 3
  Examinator: Jan-Alve Svensson
 • Singulära integralekvationer, lp 4
  Examinator: Andreas Rosen
 • Seminariekurs (matematik), löpande
  Examinator: Doktorandens huvudhandledare
  Kontakt: Peter Hegarty (studierektor)
 • Seminariekurs I (matematisk statistik), löpande
  Examinator: Doktorandens huvudhandledare
  Kontakt. Johan Tykesson (studierektor)
 • Seminariekurs II (matematisk statistik), löpande
  Examinator: Doktorandens huvudhandledare
  Kontakt: Johan Tykesson (studierektor)

  2018/2019
 • Analys av Booleska funktioner, lp 1
  Examinator: Jeffrey Steif
 • Fraktaler, lp 2
  Examinator: Julie Rowlett
 • Liegrupper och diskreta delgrupper; symmetriska och lokalt symmetriska rum, lp 3
  Examinator: Genkai Zhang
 • Pseudodifferentialoperatorer, lp 3-4
  Examinator: Magnus Goffeng
 • Markov beslutsprocesser, lp 4
  Examinator: Marina Axelson-Fisk
 • Harmonisk analys av mått, lp 4
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Seminariekurs I (matematisk statistik), löpande
  Kontakt: Johan Tykesson
 • Seminariekurs II (matematisk statistik), löpande
  Kontakt: Johan Tykesson

 

2017/2018

 • Harmonisk analys på symmetriska rum, lp 1
  Examinatorer: Michael Björklund och Genkai Zhang
 • Slumpmässiga partiella differentialekvationer, lp 1
  Examinator: Annika Lang
 • Stokastiska partiella differentialekvationer, lp 2
  Examinator: Annika Lang
 • Sannolikhetsteori, lp 3
  Examinator: Jeffrey Steif
 • Approximativ Bayesiansk inferens, lp 3
  Föreläsare: Magnus Röding
  Examinator: Johan Tykesson
 • Beräkningsmetoder inom finans, lp 4
  Föreläsare: Kristin Kirchner
  Examinator: Stig Larsson
 • p-adiska Metoder i Talteori, lp 4
  Föreläsare: Dennis Eriksson, Sebastian Herrero, Anders Södergren
  Examinator: Anders Södergren

 

2016/2017

 • Deskriptiv mängdlära, lp 1
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Komplexanalytiska varieteter, lp 2-3
  Examinator: Elizabeth Wulcan
 • Avancerad Programmering av Finita elementmetoder, lp 2-3
  Examinator: Anders Logg
 • Klassiska och kvantmekaniska partikelsystem, lp 3-4
  Föreläsare: Jakob Björnberg och Jules Lamers
  Examinator: Jakob Björnberg
 • Introduktion till K-teori, lp 3-4
  Föreläsare: Magnus Goffeng och Dennis Eriksson
  Examinator: Magnus Goffeng
 • Den Allestädes Närvarande Värmekärnan, lp 4
  Examinator: Julie Rowlett
 • Introduktion till Riemannsk Geometri, lp 4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Beräkningsbaserad matematisk modellering, lp 4 + sommaren
  Examinator: Anders Logg

Matematisk statistik

 • Seminar course I-II
 • Integration theory
 • Fundamentals of Bayesian reasoning (Olle Häggström)
 • Classical and Quantum Particle Systems (Jakob Björnberg)
 • Topics in machine learning, high dimensional data analysis, and Monte Carlo Markov Chains (Johan Jonasson and Holger Rootzén)
 • Weak Convergence (Serik Sagitov)
 • The ubiquitous heat kernel (Julie Rowlett)
 • Finite Population Sampling (Olle Nerman)

 

2015/2016

 • Representationsteori 1, lp 1-2
  Examinator: Michael Björklund
 • Matematiska metoder för kinetiska- och vätske-ekvationer, lp 2-3
  Examinator: Håkan Andreasson
  Föreläsare: HA + Simone Calogero
 • Modulära former och genererande serier, lp 2-3
  Examinator: Martin Raum
 • Berkovichrum, lp 3-4
  Föreläsare: Mattias Jonsson (gästprofessor från U Michigan)
  Examinator och Lokal Kontakt: Dennis Eriksson
 • Analys av Booleanska funktioner, lp 3-4
  Examinator: Jeff Steif
 • Finita element metoder, lp 3
  Examinator: Axel Målqvist
 • Avancerade Grunder i Geometrisk Måtteori, lp 3
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Analytisk talteori, lp 3-4
  Föreläsare: Julia Brandes
  Examinator: Peter Hegarty
 • Specialkurs i Funktionalanalys: Spektrumet hos Laplacianen, lp 4
  Examinator: Julie Rowlett

Matematisk statistik

 • Seminar course I-II
 • Integration theory
 • Steins Method (Kaspar Stucki)
 • Simulation of random fields (Annika Lang)​
 • Time series analysis (Holger Rootzén)
 • Stochastic Control (Sören Christensen)

 

2014/2015

 • Multivektorer, spinorer och indexsatser, lp 1-2
  Examinator: Andreas Rosén
 • Aritmetisk kombinatorik, lp 1-2
  Examinatorer: Michael Björklund, Peter Hegarty, Maria Roginskaya
 • Schemateori, lp 3-4
  Examinatorer: Per Salberger, Amos Turchet och Dennis Eriksson
 • Lie grupper och diskreta delgrupper, lp 4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Algebraisk topologi, lp 4
  Examinator: Jan-Alve Svensson

Matematisk statistik

 • Seminar course I-II
 • Integration theory (Johan Jonasson)
 • Statistical climatology (Peter Guttorp​)
 • Forensic Statistics: Solving crimes and other legal problems with statistics​​ (Petter Mostad, 4.5 credits)
 • Random fields: basics, continuity, differentiability and extremes​ (Holger Rootzén)​
 • Gaussian Markov random fields (David Bolin)
 • Case Control Analysis (Olle Nerman and Vera Lisovskaja)
 • Weak Convergence (Serik Sagitov)​
 • Some aspects of nonparametric estimation theory​ (Ildar Ibragimov)

 

2013/2014

 • Singuljära integraler (del 2), lp 1
  Examinator: Peter Sjögren
 • Studier i optimal transportation, lp 1-2
  Examinator: Robert Berman
 • Markovkedjor och mixningstider, lp 3-4
  Examinator: Jeff Steif
 • Ergodteori med kopplingar till additiv kombinatorik, lp 3-4
  Examinator: Michael Björklund
 • Riemannsk geometri, lp 4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Introduktion till teorin, numeriska metoder och tillämpningar av illa-ställda problem, 4-12 nov
  Föreläsare: Anatoly Yagola (Moskva)
  Kontaktperson: Larisa Beilina
 • Inversa problem i vibrationsspektroskopi, 4-12 nov
  Föreläsare: Gulnara Kuramshina (Moskva)
  Kontaktperson: Larisa Beilina
 • Biomatematik, går under hela läsåret
  Föreläsare: Ett 10-tal inbjudna föreläsare
  Kontaktperson: Torbjörn Lundh

Matematisk statistik

 • Seminar course I-II
 • FMVE100 Integration theory (Johan Jonasson)
 • Weak convergence​ (Serik Sagitov)
 • High-dimensional data analysis​ (Holger Rootzén, 10 p, Sept-Nov)
 • Spatial Statistics (Aila Särkkä) 
 • Decision making under uncertainty (given by Computer Science Department)
 • Markov chains and mixing times, part I (Jeff Steif)
 • Genetic Epidemiology (Staffan Nilsson)
 • Markov random fields (Olle Häggström)
 • Markov chains and mixing times, part II (Jeff Steif)
 • Minicourse on Reinforced Random Walks (Arvind Singh, contact Jeff Steif)

 

2012/2013

 • Perspektiv på matematik - begreppsbildning och lärande, lp 1-2
  Examinatorer: Christian Bennet och Thomas Lingefjärd (IDPP)
 • Singulära Integraler, lp 4
  Examinator: Peter Sjögren
 • Industriella perspektiv på Systembiologi och Bioinformatik, lp 4
  Examinator: Marija Cvijovic
 • Modulära former, lp 4
  Examinator: Stefan Lemurell
 • Geometrisk Mekanik och Geometrisk Integration, lp 4
  Föreläsare: Klas Modin, Robert McLachlan och Olivier Verdier
  Kontaktperson: Stig Larsson
 • Analys av Sociala Nätverk, lp 2
  Organisatorer: Vilhelm Verendel, Anton Törnberg, Petter Törnberg
 • Levy processer, lp 2
  Organisator: Adam Andersson

Matematisk statistik

 • Chaos expansion on Poisson spaces with some applications in stochastic geometry (Günter Last, Sergei Zuyev)
 • Applied Bayesian Methods (Petter Mostad)
 • Statistics of extremes (study group, Holger Rootzén)
 • Experimental design. Reading course based on Box, Hunter, Hunter: Statistics for Experimenters (Petter Mostad)
 • Brownian motion and diffusion (Mats Rudemo and Magnus Röding)
 • Industrial perspectives on Systems Biology and Bioinformatics (Marija Cvijovic)​
 • External course: Extremes in Space and Time (Thomas Mikosch, University of Copenhagen)

 

2011/2012

 • Stokastisk Homogeniseringsteori, lp 1
  Examinator: Nils Svanstedt
 • Introduktion till K-teori och dess tillämpningar, lp 1
  Examinatorer: Alexander Stolin och Lyudmila Turowska
 • Elektromagnetiska fält och vågar : Matematiska modeller och numeriska metoder, lp 1-2
  Examinator: Larisa Beilina
 • Probabilistiska metoder i kombinatorik, talteori och datavetenskap, lp 2
  Examinatorer: Devdatt Dubhashi, Peter Hegarty och Jeff Steif
 • Ornstein-Uhlenbeck-teori i ändlig dimension, lp 2
  Examinator: Peter Sjögren
 • Riemannytor, lp 2-3
  Examinator: Bo Berndtsson
 • Hilbertrums metoder för PDE, lp 2-3 (kursstart december)
  Examinator: Grigori Rozenblioum
 • Grunder i geometrisk måtteori, lp 3
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Matematisk teori för finita elementmetoder, lp 3
  Examinator: Stig Larsson
 • Finansmatematik, lp 3
  Examinator: Christer Borell
 • Perkolationsteori, lp 3
  Examinator: Olle Häggström
 • Klassisk mekanik, lp 4
  Examinator: Bernt Wennberg
 • Riemanngeometri, lp 4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Probabilistiska metoder i kombinatorik, talteori och datavetenskap (del 2), lp 4
  Examinatorer: Devdatt Dubhashi, Peter Hegarty och Jeff Steif
 • Stokastisk kontrollteori, 19-23 mars och 2-5 april
  Föreläsare: Boualem Djehiche (KTH)
  Kontaktperson: Stig Larsson
 • Introduktion till beräkningsgeometri, Q4
  Föreläsare: Ömer Egecioglu (UC Santa Barbara)
  Kontaktperson: Peter Hegarty
 • Evolutionär spelteori och mean-field spel, 21-25 maj och 18-21 juni
  Föreläsare (del 1): Sander van Doorn (Bern)
  Föreläsare (del 2): TBA. Någon från Université Dauphine, Paris
  Kontaktperson: Bernt Wennberg

Matematisk statistik

 • Probabilistic methods in combinatorics, number theory and computer science (2nd half, Devdatt Dubhashi, Peter Hegarty, Jeff Steif)
 • Bootstrap and resampling methods (2nd half and 1st part of spring, reduced speed, Rebecka Jörnsten)
 • Percolation Theory (1st half, Olle Häggström)
 • Stochastic control theory (April-May, Boualem Djehiche)
 • Introduction to R for biologists (April-May, Krzysztof Bartoszek)
 • Statistical Inference and Supervised Learning (May, Mats Rudemo, Magnus Röding)
 • Interacting Particle Systems (Jeff Steif)
 • MCMC methods in Bayesian inference (Petter Mostad)
 • Elements of Statistical Learning (Jenny Jonasson, Mats Rudemo)
 • Gaussian Stationary Processes (Anastassia Baxevani)
 • Chaos Expansions, Finite Elements, and Randomly Forced Equations (Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik)
 • Noise sensitivity and sharp thresholds (Jeff Steif)

 

2010/2011

 • Gaskinetik, lp 1
  Examinator: Bernt Wennberg
 • Finansmatematik, lp 2
  Examinator: Christer Borell
 • Asymptotiska metoder inom analys, lp 2
  Examinator: Grigori Rozenblioum
 • Matematiska triumfer, lp 3
  Examinator: Johan Wästlund
 • Lie grupper och diskreta delgrupper, lp 4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Interagerande Partikelsystem, lp 4
  Examinator: Jeff Steif
 • Algebraisk topologi, lp 4
  Examinator: Jan-Alve Svensson

Matematisk statistik

 • Introduction to Statistical Genetics (September, Simon Tavaré, Olle Nerman)
 • Regression Models and Graphs (October, Nanny Wermuth)
 • MCMC methods in Bayesian inference (2nd half, Petter Mostad)
 • Interacting Particle Systems (2nd half, Jeff Steif)
   

2009/2010

 • Methods of operator spaces, lp 1-2
  Examinator: Lyudmila Turowska
 • Basics of geometric measure theory,lp 1-2
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Partial differential equations, lp 1-2
  Examinator: Nils Svanstedt
 • Noise sensitivity and sharp thresholds, lp 1-2
  Examinator: Jeff Steif
 • Pluripotential theory on Kähler manifolds, lp 1-2
  Examinator: Robert Berman
 • Spectral theory, lp 2
  Examinator: Grigori Rozenblioum
 • Numerical Methods for solution of Coefficient Inverse Problems, lp 2-3
  Examinator: Larisa Beilina
 • Complex analysis, lp 3-4
  Examinator: Mats Andersson
 • Quantum mechanics for mathematicians, lp 3-4 (??)
 • Riemannian geometry, lp 4
  Examinator. Genkai Zhang

Matematisk statistik

 • Noise sensitivity and sharp thresholds (Oct-Dec, Jeff Steif)
 • Chaos Expansions, Finite Elements, and Randomly Forced Equations (Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik)
 • Introduction to Graphical Markov models (Oct-Dec, Nanny Wermuth)
 • Weak Convergence (1st half, Sergei Zuyev)
 • Gaussian Stationary Processes (2nd half, Anastassia Baxevani)
 • Elements of Statistical Learning (2nd half, Jenny Jonasson, Mats Rudemo)
 • Robust konstruktionsmetod för ökad tillförlitlighet (anmälan senast 29 jan 2010, Jacques de Mare)
 • Size-biased random trees and limit theorems in branching processes (May, K. B. Athreya, Peter Jagers)
 • ABC-techniques and Applications (June, Simon Tavaré, Olle Nerman)

 

2008/2009

 • Morfometri, lp 1
  Examinator: Torbjörn Lundh
 • Optimization problems in random models, höst
  Examinator: Johan Wästlund
 • Basics of geometric measure theory, höst
  Examinator: Maria Roginskaya
 • Algebraisk kombinatorik, höst
  Examinator: Niklas Eriksen
 • Algebraisk geometri 2, höst
  Examinator: Per Salberger
 • Complex analytic varieties, lp 2
  Examinator: Håkan Samuelsson
 • Variational and operator convergence, lp 2-3
  Examinator: Nils Svanstedt
 • Maximalfunktioner och konvergens, vår
  Examinator: Peter Sjögren
 • Homogenisering 2, vår
  Examinator: Nils Svanstedt
 • Riemanngeometri och Yang-Millsteori, lp 3-4
  Examinator: Genkai Zhang och Måns Henningsson
 • Kvantgrupper och integrabla system, vår
  Examinator: Alexander Stolin och Henrik Johannesson
 • Konvergenshastigheter för Markovkedjor, vår
  Examinator: Johan Jonasson

Matematisk statistik:

 • Sannolikheter och väntevärden (Torgny Lindvall) 7,5 points
 • Linear-fractional Galton-Watson processes (Serik Sagitov) 4,5 points
 • N.s. konvergens (Torgny Lindvall) 7,5 points
 • Forensic statistics (studiecirkel,  Alexandra Jauhiainen, Petter Mostad och Jacques de Maré)  7,5 points
 • Konvergenshastigheter för Markovkedjor  (Johan Jonasson) 7,5 points
 • Inferensteori  (Rebecka Jörnsten) 7,5 points
 • Stokastiska differentialekvationer  (Patrik Albin)) 7,5 points
   

2007/2008

 • Random walks and discrete potential theory, lp 1
  Examinator: Torbjörn Lundh
 • Komplexa mångfalder, lp 1-2
  Examinator: Bo Berndtsson
 • Partiella differentialekvationer, lp 1-2
  Examinator: Nils Svanstedt
 • Algebraisk geometri, lp 1-2
  Examinator: Per Salberger
 • Icke-kommutativ geometri lp 2-3
  Examinator: Grigori Rozenblioum
 • Komplex analys, lp 2-3
  Examinator: Mats Andersson
 • Stokastiska PDE, lp 3
  Examinator: Stig Larsson & Mihaly Kovacs
 • Liegrupper, lp 3-4
  Examinator: Genkai Zhang
 • Brownsk rörelse, lp 3-4
  Examinator: Jeff Steif
 • Kontrollteori, lp 3-4
  Examinator: Bernt Wennberg
 • Algebraisk topologi, lp 4
  Examinator: Jan-Alve Svensson

Sidansvarig Publicerad: on 15 jun 2022.