Beräkningsmatematik

​Vi forskar och undervisar om design, analys, implementation och tillämpning av numeriska lösningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer. Speciellt studerar vi adaptiva finita elementmetoder, stokastiska partiella differentialekvationer, transportekvationer, geometrisk integration och tillämpningar inom medicinsk bildregistrering, inversa problem, matematisk fysik, design, arkitektur, konstruktion och virtuell/förstärkt verklighet (VR/AR).

Vi är aktiva inom Chalmers styrkeområden, speciellt inom Framtidens byggande och Informations- och kommunikationsteknik.

Seminarium

Vi organiserar CAM-seminariet som hålls på onsdagar kl 14.15-15.00 i rum MVL14.

Forskare och lärare

​Fakultet
Mohammad Asadzadeh ​Finita elementmetoder, partiella differentialekvationer
Joakim Becker ​Finita elementmetoder för partiella differentialekvationer
Larisa Beilina Inversa problem, adaptiva finita elementmetoder, högprestandaberäkningar, tillämpningar
Katarina Blom ​Linjär algebra
Jacques Huitfeldt ​Ickelinjära egenvärdesproblem
Mihály Kovács Fraktionella diffusionsekvationer, stokastiska PDE
Annika Lang ​Stokastiska partiella differentialekvationer, slumpmässiga fält, stokastisk simulering
Stig Larsson Finita elementmetoder, deterministiska och stokastiska partiella differentialekvationer​ ​
Anders Logg ​Finita elementmetoder, adaptivitet, högprestandaberäkningar, tillämpningar ​
​Klas Modin ​Geometrisk integration
​Axel Målqvist ​Finita elementmetoder ​
​Emeriti
Ivar Gustafsson ​Iterativa metoder för linjära system, parallella beräkningar
​​Göran Starius ​Differentialekvationer
Vidar Thomée ​Numerisk analys av evolutionsproblem
​​Postdocs
​​Magne Nordaas
​Siyang Wang ​Numeriska metoder för partiella differentialekvationer i områden med sprickor
​​Doktorander
​Robert Forslund ​Industridoktorand på Arcam AB. Additiv tillverkning
Gustav Kettil ​Industridoktorand på FCC. Mikrostruktursimulering av papperstillverkning
​Per Ljung ​FEM för multiskaleproblem
​​Carl Lundholm ​Analys och tillämpningar av finita elementmetoder på överlappande nät
Andreas Petersson ​Numeriska approximationer och simuleringar av stokastiska partiella differentialekvationer
​Milo Viviani ​Geometrisk integration

  

Projekt

FEniCS

FEniCS logotypFEniCS är en världsledande öppen beräkningsplattform för lösning av partiella differentialekvationer i Python och C++. FEniCS grundades i samarbete mellan Chalmers och University of Chicago 2003 och har sedan dess nått mycket stor spridning runtom i världen.
 

VirtualCity@Chalmers

Tillsammans med Göteborgs stad och Fraunhofer-Chalmers Centrum för industrimatematik har Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad beslutat att anta utmaningen att skapa ett verktyg för virtuell stadsplanering. Projektet VirtualCity@Chalmers samlar expertis inom visualisering, simulering, stadsplanering, datavetenskap och andra forskningsfält, med syfte att bygga en dynamisk och interaktiv plattform för den virtuella staden.

Publicerad: to 09 aug 2012. Ändrad: ti 21 aug 2018