Forskargruppen Harmonisk analys och funktionalanalys 2019

Harmonisk analys och funktionalanalys

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys, inklusive spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder, reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer, perturbationsteori om differentialoperato