Forskargruppen Harmonisk analys och funktionalanalys 2019

Harmonisk analys och funktionalanalys

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys, inklusive spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder,