Dahlbergfonden

Björn Dahlberg

Björn Dahlberg var professor vid matematiska institutionen vid Göteborgs universitet och avled hastigt i sjukdom 1998, ej fyllda 50 år. Professor Dahlberg var en internationellt erkänd matematiker och världsledande inom sitt område. Avsikten med Dahlbergfonden är att förvalta hans efterlämnade intellektuella arv och att hedra en enastående matematiker och människa. En vägledande princip, helt i Björn Dahlbergs anda, är här att avståndet mellan ren vetenskap och relevanta tillämpningar måste överbryggas, båda till gagn.

Dahlbergfonden vid matematiska institutionen, Chalmers och Göteborgs universitet, har till syfte att stödja och uppmuntra matematisk verksamhet. Fonden är avsedd att främja nyskapande grundforskning i ren matematik i Göteborgsregionen och dess användning inom industrin och i samhället i övrigt. Personer och organisationer i regionen kan ansöka om anslag från fonden, för projekt inom ovannämnda område. Den ansvarige och avdelningsföreståndaren i matematik beslutar om medel skall beviljas, med hänsyn till ansökans syfte och kvalitet och de tillgängliga resurserna inom fonden.

Genom att fonden stöder grundläggande och tillämpad forskning av hög kvalitet bidrar den till att stärka forskningen och industrin i regionen och i Sverige. Fonden skall i detta sammanhang fokusera på individen och ge stöd framförallt åt unga lovande matematiker. Björn Dahlberg var genom sin personlighet och kompetens en individ          
som med stor energi tog sig an nya utmaningar och sprängde gränser. Därigenom öppnade han dörrar för många. Fonden vill skapa möjligheter för personer som likt Björn kan bryta ny mark.

 

Carmen och Björn Dahlberg

Björn Dahlbergs publikationslista:

publ_bd.pdf

En konferens i Göteborg i juni 2001 med drygt 100 deltagare tillägnades Björn Dahlbergs minne, och den  
inleddes med att professor Lennart Carleson, KTH, höll ett föredrag med titeln "Björn Dahlberg and his  
mathematics".                                                                                      

Second Göteborg Conference in Harmonic Analysis and Partial Differential Equations, dedicated to the memory of Björn E. J. Dahlberg

Den som önskar söka stöd från Björn Dahlbergfonden, eller vill diskutera denna, ombeds att kontakta Andreas Rosén vid forskargruppen för harmonisk analys och partiella differentialekvation, Chalmers och Göteborgs universitet.                                                                                                       

 

Fonden stöds av:

Logo Jeppesen
ww2.jeppesen.com​​

 

Logo GU

 

 Logo Chalmers

Sidansvarig Publicerad: må 10 jun 2019.