Publikationer

Doktors- och licentiatavhandlingar
Matematiska vetenskapers publikationer registreras i Chalmers publikationsdatabas (research.chalmers.se) eller Göteborgs universitets publikationer (GUPEA). Samtliga publikationer från institutionen kan ska kunna ses i båda databaserna.

Samtliga publikationer på Matematiska vetenskaper, sorterade på publikationsår (från 2005, senast överst)
Samtliga publikationer på Matematiska vetenskaper, sorterade på publikationstyp (från 2005)

Publikationer på avdelningen Matematik, sorterade på publikationsår (senast överst)
Publikationer på avdelningen Matematisk statistik, sorterade på publikationsår (senast överst)

Samtliga doktorsavhandlingar på Matematiska vetenskaper, (från 1998, senast överst)
Samtliga licentiatavhandlingar på Matematiska vetenskaper, (från 1998, senast överst)

Preprints Department of Mathematical Sciences (Blå serien), (2005-2015)

Att flera av listorna är begränsade i tid beror på att institutionen organiserades om 1 januari 2005 (tidigare var namnet Mathematical and Computational Sciences och inkluderade Datavetenskap). Du har många fler sökmöjligheter från denna söksida, t ex författare, år, publikationstyp och ämne.

Publicerad: to 21 jun 2012. Ändrad: fr 09 nov 2018

Error
The file '/_controltemplates/ChalmersPublicWeb/ListGeneratorForPublications.ascx' does not exist.