Uppslagsverk och ordböcker

Online-versionen av McGraw-Hill Encyclopedia of science & technology. Fulltextartiklar, uppslagsord, biografier samt länkar till relaterade webbsidor. Uppdateras dagligen.
 
Encyclopedia  Britannica
Hela Encyclopedia Britannica i fulltext. 72.000 uppslagsord, artiklar om aktuella händelser, ordbok med mera.
 
Lexin
Ordböcker online. Flera olika språk: sve-eng, sve-fin, sve-spa, sve-gre, etc.
 
MATHnetBASE
Böcker, handböcker och tabeller i fulltext från CRC Press i matematik. 
 
MathWorld
En heltäckande encyklopedi över ekvationer, matematiska termer etc.
 
NE
National-
encyklopedin
Uppslagsverk på svenska som nu även finns online vilket innehåller hundratusentals uppslagsord och uppdateras hela tiden.
Oxford English
dictionary
Engelsk ordbok
Oxford reference
online
Över 100 lexikon och referensverk i fulltext
STATSnetBAS