Preprints

Preprints utgivna vid Matematiska vetenskaper i Göteborg

Återfinns numera i Chalmers Research (är också sökbara i Gothenburg University publications, GUP).
Om du vill se alla preprints, välj Matematiska vetenskaper som institutionsnamn och Preprint som dokumenttyp. Välj publikationsår om du ytterligare vill precisera din sökning.
 

Preprintarkiv

arXiv preprint arkiv
Preprints inom matematik och fysik. Grundad av Cornell University
EULER
European Libraries Electronic Resources (EULER), sök resurser som pre-prints, webbsidor, proceedings, tidskrifter, forskningsrapporter etc
IMA preprint series
Institute for Mathematics and its Applications
Institut Mittag-Leffler
The Royal Swedish Academy of Sciences
SPEPS
Stochastic Programming e-print series

Preprintserier och rapporter från svenska universitet och högskolor

DiVA: Digitala vetenskapliga arkivet
DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 lärosäten
Linköpings universitet
Sök i Linköpings publikationsdatabas
Luleå universitet
Forskningsrapporter
Stockholms universitet
Publikationer, Matematiska institutionen
Umeå universitet
Institutionen för matematik och matematisk statistik, publikationer
Uppsala universitet
Publikationer

Publicerad: ti 19 feb 2013. Ändrad: ti 02 jul 2019