Databaser

Flera databaser samlade under en ingång. Täcker flertalet ämnesområden som affärsliv, företagsekonomi, finanser, reklam och marknadsföring, ekonomi, datorrelaterat med mera. För mer information om ämnestäckning klicka in under "databases selected".
"Scientific Literature Digital Library". Artiklar i fulltext inom ett flertal ämnen i pdf- och postscriptformat. Citeringsfunktion samt hänvisningar till liknande artiklar som den som sökts fram.
Den mest omfattande bibliografiska databasen inom teknikområdet. Innehåller referenser och abstracts till konferenser och tekniska rapporter och till mer än 5,000 tidskrifter. Cirka 250,000 nya poster tillkommer årligen.
Europeisk webbsöktjänst för matematik. Den har utvecklats med EU-stöd och drivs av Euler Consortium. 
Internationell databas med c:a 6 miljoner referenser till vetenskapliga och tekniska tidskriftsartiklar, konferenstryck, rapporter och avhandlingar.
Tidskriftsdatabas inom ämnet matematikdidaktik. Tidigare Math DI.
Internationell databas som täcker den matematiska litteraturen. Ger access till sammanfattningar och bibliografiska data från "Mathematical Reviews", en vetenskaplig tidskrift som granskar internationell matematisk litteratur. Även tillgång till ett ämnesindex över bibliografiska data för gällande och kommande publikationer - Current Mathematical Publications.
Project Euclid