Föreslå bokinköp, nya böcker


Inköp av böcker till Matematikbiblioteket sker genom möten med inköpsgruppen ungefär 3-4 gånger per år. Alla anställda på institutionen kan lämna förslag till inköpsmötena antingen direkt till biblioteket eller till medlemmarna i inköpsgruppen. Vänd dig till representanten för ditt ämnesområde:

Inköpsgruppens representanter

Analys och geometri
Peter Kumlin (ordförande): kumlin@chalmers.se 
Statistik
Peter Jagers: jagers@chalmers.se 
Algebraisk geometri och talteori
Per Salberger: salberg@chalmers.se
Optimering
Ann-Brith Strömberg: anstr@chalmers.se
Topologi och övrigt
Thomas Weibull​: weibull@chalmers.se
Komplex analys​
Richard Lärkäng: larkang@chalmers.se​

Bokinköpslistor från inköpsnämndens möten

3_2020.pdf

2_2020.pdf2_2020.pdf

1_2020.pdf1_2020.pdf

3_2018.pdf4_2019.pdf​

3_2018.pdf3_2019.pdf

3_2018.pdf2_2019.pdf

1_2019.pdf1_2019.pdf

3_2018.pdf3_2018.pdf

2_2018.pdf2_2018.pdf

1_2018.pdf1_2018.pdf

4_2017.pdf4_2017.pdf

3_2017.pdf3_2017.pdf

2_2017.pdf2_2017.pdf

1_2017.pdf1_2017.pdf

4_2016.pdf4_2016.pdf

3_2016.pdf3_2016.pdf

2_2016.pdf

1_2016.pdf

4_2015.pdf

3_2015.pdf

2_2015.pdf

1_2015.pdf

 4_2014.pdf

 3_2014.pdf

2_2014.pdf

1_2014.pdf

4_2013.pdf

3_2013.pdf

 2_2013.pdf

1_2013.pdf

 4_2012.pdf

 3_2012.pdf

 2_2012.pdf

 
 
 
 
 

Publicerad: fr 16 okt 2020.