Fjärrlån

Beställningar av böcker och artiklar från andra bibliotek

Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlåneservicen finns för att kunna beställa in material, både böcker och artiklar, som inte finns i de egna samlingarna. Lånetiden på ett fjärrlån skiftar beroende på vilka regler det utlånande biblioteket har. Om du behöver förlänga ett fjärrlån, kontakta matematikbiblioteket.

 

Vem kan beställa fjärrlån?
Biblioteket vid Matematiska vetenskaper tillhandahåller fjärrlåneservice endast till våra egna forskare, lärare, gäster och andra anställda vid institutionen. För studenter och övriga användare rekommenderar vi den fjärrlåneservice som tillhandahålls av Chalmers huvudbibliotek.

 

Hur gör jag en beställning?

Beställ ett fjärrlån genom att kontakta biblioteket, antingen personligen eller skicka e-post. Skicka med all information som du har om det lån du önskar. Du kan först undersöka i matematikbibliotekets katalog att materialet inte finns i våra samlingar, eller kontrollera gärna listan över e-tidskrifter innan du gör en beställning.

 

Hur lång tid tar en beställning?

Böcker anländer normalt inom 7-14 dagar, förutsatt att de inte är utlånade. Artiklar anländer normalt inom ett dygn.

Publicerad: on 27 feb 2013. Ändrad: fr 11 aug 2017