Lån & låneregler

Här kan du se och förlänga dina lån: "min Chans"

Alla får låna
Om du är registrerad låntagare vid institutionens bibliotek eller Chalmers huvudbibliotek är du välkommen att låna böcker. Saknar du lånekort kan vi ordna ett mot uppvisande av giltig legitimation. Du söker själv fram böcker och registrerar dem själv via utlåningsdatorn i biblioteket.

Låna böcker och inbundna tidskrifter
Böcker, med undantag av referensböcker, får alla låna. Inbundna tidskrifter får endast lånas av anställda, men ska finnas tillgängliga på tjänsterummet. Lösa nummer av tidskrifter får inte lämna biblioteket.

Lånetider
Lånetiden för studenter och övriga är minst 14 dagar/högst 30 dagar. Om boken reserveras av annan låntagare förkortas lånet automatiskt. Vid behov går lånet att förlänga 2 gånger.
För anställda är lånetiden 60 dagar, med möjlighet att förlänga lån 4 gånger. Observera att forskare och anställda vid Matematiska vetenskaper alltid har förtur till böcker som de är i behov av. Därför kan vi utan förbehåll förlänga böcker som är reserverade, eller låta anställda gå före i reservationskön på en bok.

Återlämning av lån
Återlämna dina lån i tid eller förläng dem så snart du får ett meddelande från biblioteket. Om vi inte får någon respons på 3:e kravet anser vi boken som förkommen och du faktureras på bokens värde samt en administrativ avgift på 250 kr. Om vi hunnit skicka ut en faktura blir du skyldig att betala 50 kronor även om du återlämnar boken. För att undvika detta bör du höra av dig till oss (om du anser att du faktureras felaktigt) innan vi skickar en faktura.

Publicerad: to 28 feb 2013. Ändrad: on 12 dec 2018