Lån & låneregler

Alla får låna
Om du är registrerad låntagare vid Chalmers är du välkommen att låna böcker. Du söker själv fram böcker och registrerar dem själv via utlåningsdatorn i biblioteket med lånekort eller personnummer och pinkod.

Låna böcker och inbundna tidskrifter
Böcker, med undantag av referensböcker, får alla låna. Inbundna tidskrifter får endast lånas av anställda, men ska finnas tillgängliga på tjänsterummet. Lösa nummer av tidskrifter får inte lämna biblioteket.

Lånetider
Lånetiden är minst 14 dagar/högst 3 månader. Om boken reserveras av annan låntagare förkortas lånet automatiskt. Lånet att förlänga 2 gånger. Observera att forskare och anställda vid Matematiska vetenskaper alltid har förtur till böcker som de är i behov av. Därför kan vi utan förbehåll förlänga böcker som är reserverade, eller låta anställda gå före i reservationskön på en bok.

Återlämning av lån
Återlämna dina lån i tid eller förläng dem så snart du får ett meddelande från biblioteket. Om vi inte får någon respons på 3:e kravet anser vi boken som förkommen och du faktureras på bokens värde samt en administrativ avgift på 300 kr. Vi skickar ut totalt 3 påminnelser via e-post.

Sidansvarig Publicerad: må 07 sep 2020.